Søgning


 
 

Fradragsmuligheder

Danske virksomheder har mulighed for at afskrive køb af kunst, hvilket betyder at det er attraktivt for virksomheder at købe kunstværker.
Køber en virksomhed f.eks. et maleri til 100.000 kr. af en kunstner, kan virksomheden årligt afskrive 25% af værdien, ligesom hvis der var tale om ethvert andet driftsmiddel.
Afskrivningsreglerne styrker erhvervslivets muligheder for at engagere sig i kulturlivet og bruge kunsten i virksomhedens dagligdag.
 

Hvad siger reglerne?

Afskrivningsreglerne gælder for:
  • Kunstværker, der hænges op eller opstilles i virksomhedens lokaler.
  • Kunstnerisk udsmykning, der udføres som en del af bygningen eller nærmeste omgivelser.
  • Kunstværker, der hænges op.
  • Kunstværker, der hænges op i virksomhedens lokaler, kan afskrives med 25 pct. om året. Hvis købesummen er på 12.300 kr. (2009) eller mindre, kan virksomheden trække hele beløbet fra i det år, kunstværket bliver købt.
  • Kunst som en del af bygningen.
  • Kunstnerisk udsmykning, som udføres som en del af virksomhedens bygninger eller de nærmeste omgivelser, kan afskrives efter samme regler som afskrivning af bygninger – med 5 pct. om året.
 

Hvad må man købe af hvem?

Kunstværket skal være et originalt billedkunstnerisk værk. Det vil sige et maleri, en skulptur, fotografisk kunst, installationskunst eller lignende. Det kan også være grafiske værker, men de skal så være fremstillet i begrænsede oplag, være nummererede og signeret af kunstneren.
Kunstværket skal være førstegangskøb og skal købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har kunstværket i kommission.
Retten til at afskrive på køb af kunst kan ikke bruges, hvis virksomheden køber kunstværket af en kunstner, som er i familie med eller på anden måde nærtstående til virksomhedens ejer.
  ATELJES - Galleri Jes Nordby - Stenderupvej 125 - DK - 6092 - Sønder Stenderup - Tlf. +45 7557 1475